Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 28. september 2021 

Møtet var annonsert på hjemmeside og klubbens facebook side og ble avholdt på Teams. Det møtte 14 stemmeberettigede medlemmer. 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste enstemmig godkjent 

2. Gjennomgang av saksliste – kun valg.

Ordstyrer: Lisa Asmervik

Referent: Mari Galåen

Tellekorps: Mari Galåen

2 underskrivere: Hege Bergersen og Mari Galåen

  • Godkjenning av fullmakter: Ingen innkomne fullmakter 

VALG

Leder, nestleder og kasserer har trukket seg midt i perioden sin, så var kun disse poster som var på valg.

Det nye styret for den kommende perioden er:

Leder: Gjermund Strømnes – Frem til neste årsmøte og valg.

Nestleder: Hilde Saugestad – Frem til neste årsmøte og valg.

Styremedlem: Mari Galåen

Styremedlem: Lisa Asmervik

Økonomiansvarlig: Hannah Boberg

Varamedlem: Hege Bergersen

Revisor Hilleborg Tøien

Ekstraordinær generalforsamling

Norsk Weimaraner klubb (NWK) skal avholde ekstraordinær generalforsamling.

Iht til vedtektene skal det gjennomføres valgt til følgende verv.

·         Valg av styreleder
·         Valg av nestleder til styret
·         Ny kasserer

Agenda er vedlagt.

Håper så mange som mulig deltar  😊

Møte blir gjennomført for medlemmer på Teams, 28. september klokken 19:30.
Send ønske om påmelding på mail til marigalaaen@hotmail.com.

NWK fyller 40år!

Norsk Weimaraner klubb fyller 40 år og dette vil bli markert. En helg med prøver, utstilling, foredrag, kurs, festmiddag mm.Apportprøve, blodsporprøve og utstilling  ligger på www.nkk.no sine arrangementer.

Kurs, foredrag og stand med Mattias Westerlund (Hundeskolan Vision)
Arrangementet vil gjennomføres i Midt-Norge.
Solemsvegen 89, 7520 Hegra, Trælstad Østre.

Arrangementet er åpent for alle som har hund!

FREDAG 6. AUGUST

13:00   Åpning av 40-års jubileet.
15:00   Apportprøve, klubbmesterskap, åpent for alle raser.
17:00   Kurs med Mattias Westerlund, Hundskolan Vision.
             «Alminnelig lydighet, trening for fuglehund»
19:00           Premieutdeling apport, sosialt samvær og grilling.

LØRDAG 7. AUGUST

09:00   Spesial utstilling, Weimaraner (kort- & langhår) og SRHP.
12:00   Foredrag med Mattias Westerlund.
             «Hvordan forberede en  stående fuglehund for jakt»
15:00   Foredrag  av veterinær: Hund, helse & avl.
16:00   Kurs Mattias Westerlund, Hundskolan Vision.
             «Alminnelig lydighet, trening for fuglehund»
19:00   Festmiddag på låven med premieutdeling. Koldtbord, loddtrekning og underholdning.

SØNDAG 8. AUGUST

09:00            Blodsporprøve.
12:00   Foredrag ved Mattias Westerlund.
             « Det finnes ingen umulige hunder»
14:00           Premieutdeling blodspor,  grilling.
15:00   Kurs med Mattias Westerlund.
            «Alminnelig lydighet, trening for fuglehund»

Forslag til overnatting med hund i umiddelbar nærhet.

Sona camping: https://832a5bb4ef423676.sirvoy.me/

Hembre gård/camping:
https://www.hembregard.no/hembre-camping

Ertsgaard Camping:
https://www.facebook.com/ertsgaardcamping/

Midtkil camping:
http://www.midtkil.com/index.php?head=2

Årsmøte NWK 25.03.2021 kl.19.00

Årsmøte i Norsk Weimaraner Klubb avholdes torsdag 25. mars kl. 19.00.
Møtet avholdes digitalt på Teams. Send e-post til Trude Wikstrøm hvis du ønsker å delta, så får du tilsendt invitasjon med link til møtet. E-postadresse: trude.wikstrom@fremtind.no
NB! Alle er velkommen til å delta, men hvis du ønsker å stemme så må medlemskontingent for 2021 være betalt.
Fullstendig innkalling med saksliste vil bli offentliggjort på klubbens hjemmeside http://www.norweim.org senest 10. mars. Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til Årsmøtet. Forslag må sendes styret senest 4 uker før dato for årsmøtet, dvs innen 25. februar.
VEL MØTT!

VELKOMMEN TIL ØSTMARKAPRØVEN

24.OG 25. AUGUST 2020.
Det er opprop begge dager klokka 15.00 på parkering Bysetermåsan for
begge
prøvene.

SKOGSFUGLPRØVEN
Du finner partilistene her: 

Partiliste skog mandag 24.8.2020

Partiliste skog tirsdag 25.8.2020


Alle som har meldt seg på , har fått start.
Det er to partier pr dag.
NWK GJØR OPPMERKSOM PÅ AT DELTAKER SELV MÅ HA MED APPORTFUGL.

APPORTPRØVEN
Alle har fått start.
Partilister 24/8 her:

Partilister apportprøven 24.8.2020


Partilister 25/8 her:

Partilister apportprøven 25.8.2020

NWK GJØR OPPMERKSOM PÅ AT DELTAKER SELV MÅ HA MED APPORTFUGL TIL ALLE
ØVELSER.

SMITTEVERN:
HER FINNER DERE INFO OM SMITTEVERN:

Smittevernbestemmelser


HER FINNER DERE VEILEDER FOR FUGLEHUNDPRØVER:

Veileder fuglehundprøver

VI BER OM AT ALLE DELTAKERE LESER DISSE.
PÅ PRØVEN VIL DET BLI LAGT UT LISTER HVOR ALLE SOM ER PÅ STEDET, MÅ
SKRIVE SEG INN MED NAVN OG MOBIL NR, SLIK AT VI HAR KONTROLL PÅ HVEM SOM
HAR VÆRT PÅ STEDET.

OBS!
Det er dårlig med mobildekning der prøven avholdes.
Det vil være kiosk på stedet med salg av blant annet pølser/hamburgere
og
mineralvann.

VEIBESKRIVELSE:
Fra Oslo
Ta av E6 ved Klemetsrud og følg Enebakkveien (RV155) mot Enebakk
Avkjøring til venstre mot Vangen/ Fjell.
Vi skilter herfra.

Fra Lillestrøm
Følg RV120 via Enebakk til Ytre Enebakk. Ta mot Oslo og følg RV155 til
avkjøring til høyre mot Vangen/Fjell.
Vi skilter herfra.

NORSK WEIMARANERKLUBB ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL ØSTMARKAPRØVEN!