Dokumenter til ekstraordinær generalforsamling 2022

Fullstendig innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2022. Link til aktuelle dokumenter ligger nederst, ta kontakt om du har problemer med nedlasting – vi kan også maile det ut.

Ingen nye forslag til valg kom innen fristen, så forslaget blir som skrevet på første innkalling. Eneste tillegget er at klubbens revisor (valgt inn på generalforsamling 2021) trakk seg brått rett før revisjon av regnskapet. Styret fant i hast en ny for å ferdigstille regnskapet, men denne posten er da også på valg, og det jobbes iherdig med å finne en som er villig til å stille.

For ordens skyld er både referat fra forrige ordinære årsmøte, og fra ekstraordinær generalforsamling i september 2021 vedlagt.

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av:
 • ordstyrer
 • to referenter
 • tellekorps
 • underskrivere
 1. Referat fra forrige møte (se eget vedlegg)
 2. Årsberetning (se eget vedlegg)
 3. Regnskap
 4. Budsjett
 5. Innkomne forslag:

Forslag 1: Vedtektsendring

Under §1-1 tilføyes SRHP slik:

«Klubben representerer følgende kontinentale fuglehunder

Weimaraner korthåret

Weimaraner langhåret

Slovakisk vorstehhund strihåret»

Forslag 2: Vedtektsendring

Under §2-1 Medlemskap:

Tidligere tekst: «Innmelding skal skje skriftlig til styret» endres til «Innmelding skjer via Min side på www.nkk.no«

Forslag 3: Vedtektsendring

Under § 3-3 

Generalforsamlingens oppgaver punkt h) Velge tilføyes «som et minimum følgende styreverv:» før vervene ramses opp.

Forslag 4: Endre avlskrav på spordelen. I dag: «Premiering på blodspor eller godkjent ettersøkshund» ønskes endret til «1. premie på blodspor eller godkjent ettersøkshund».

Forslag 5: Styret ble i følge vedtektene valgt inn som valgkomite for to år i 2021, så er kun varamedlem på valg. Et medlem har allikevel et ønske om at vi skal velge inn følgende personer til valgkomite:

«Følgende klubbmedlemmer er villige til å stille som valgkomité inn mot neste årsmøte våren 2023, og foreslås herved valgt:

Leder valgkomité: Stian Adler Haugland
Medlem valgkomité: Karoline Skaar
Medlem valgkomité: Maria Elisa Amundsen
Varamedlem valgkomité: Frode Sandblåst»

6. Valg ifølge klubbens vedtekter.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 28. september 2021 

Møtet var annonsert på hjemmeside og klubbens facebook side og ble avholdt på Teams. Det møtte 14 stemmeberettigede medlemmer. 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste enstemmig godkjent 

2. Gjennomgang av saksliste – kun valg.

Ordstyrer: Lisa Asmervik

Referent: Mari Galåen

Tellekorps: Mari Galåen

2 underskrivere: Hege Bergersen og Mari Galåen

 • Godkjenning av fullmakter: Ingen innkomne fullmakter 

VALG

Leder, nestleder og kasserer har trukket seg midt i perioden sin, så var kun disse poster som var på valg.

Det nye styret for den kommende perioden er:

Leder: Gjermund Strømnes – Frem til neste årsmøte og valg.

Nestleder: Hilde Saugestad – Frem til neste årsmøte og valg.

Styremedlem: Mari Galåen

Styremedlem: Lisa Asmervik

Økonomiansvarlig: Hannah Boberg

Varamedlem: Hege Bergersen

Revisor Hilleborg Tøien

Ekstraordinær generalforsamling

Norsk Weimaraner klubb (NWK) skal avholde ekstraordinær generalforsamling.

Iht til vedtektene skal det gjennomføres valgt til følgende verv.

·         Valg av styreleder
·         Valg av nestleder til styret
·         Ny kasserer

Agenda er vedlagt.

Håper så mange som mulig deltar  😊

Møte blir gjennomført for medlemmer på Teams, 28. september klokken 19:30.
Send ønske om påmelding på mail til marigalaaen@hotmail.com.

NWK fyller 40år!

Norsk Weimaraner klubb fyller 40 år og dette vil bli markert. En helg med prøver, utstilling, foredrag, kurs, festmiddag mm.Apportprøve, blodsporprøve og utstilling  ligger på www.nkk.no sine arrangementer.

Kurs, foredrag og stand med Mattias Westerlund (Hundeskolan Vision)
Arrangementet vil gjennomføres i Midt-Norge.
Solemsvegen 89, 7520 Hegra, Trælstad Østre.

Arrangementet er åpent for alle som har hund!

FREDAG 6. AUGUST

13:00   Åpning av 40-års jubileet.
15:00   Apportprøve, klubbmesterskap, åpent for alle raser.
17:00   Kurs med Mattias Westerlund, Hundskolan Vision.
             «Alminnelig lydighet, trening for fuglehund»
19:00           Premieutdeling apport, sosialt samvær og grilling.

LØRDAG 7. AUGUST

09:00   Spesial utstilling, Weimaraner (kort- & langhår) og SRHP.
12:00   Foredrag med Mattias Westerlund.
             «Hvordan forberede en  stående fuglehund for jakt»
15:00   Foredrag  av veterinær: Hund, helse & avl.
16:00   Kurs Mattias Westerlund, Hundskolan Vision.
             «Alminnelig lydighet, trening for fuglehund»
19:00   Festmiddag på låven med premieutdeling. Koldtbord, loddtrekning og underholdning.

SØNDAG 8. AUGUST

09:00            Blodsporprøve.
12:00   Foredrag ved Mattias Westerlund.
             « Det finnes ingen umulige hunder»
14:00           Premieutdeling blodspor,  grilling.
15:00   Kurs med Mattias Westerlund.
            «Alminnelig lydighet, trening for fuglehund»

Forslag til overnatting med hund i umiddelbar nærhet.

Sona camping: https://832a5bb4ef423676.sirvoy.me/

Hembre gård/camping:
https://www.hembregard.no/hembre-camping

Ertsgaard Camping:
https://www.facebook.com/ertsgaardcamping/

Midtkil camping:
http://www.midtkil.com/index.php?head=2