KÅRING AV ÅRETS HUNDER NWK 2015

Vi skulle ha offentliggjort Årets Hunder 2015 i Fuglehunden nummer 2/16. Fordi frist for innsending av resultater ikke ble offentliggjort i tide utsettes kåringen til nummer 3/16 som kommer ut i begynnelsen av mai. Endelig frist for innsending av resultater er 25. mars. Resultater fra apport- og jaktprøver (skannet kritikk, evt referanse til DogWeb) sendes … Mer KÅRING AV ÅRETS HUNDER NWK 2015

GENERALFORSAMLING NORSK WEIMARANER KLUBB

Tirsdag 15.03.2016 kl. 19.00 Norsk Kennel Klubs møtelokaler, Nils Hansensvei 20, Bryn, Oslo SPESIELT OM STEMMERETT: I følge vedtektene paragraf 5 og 10 har flg. medlemmer stemmerett: Alle over 18 år som har betalt kontingent for 2016. FORSLAG: Frist for innsending av forslag var 16.02.2016 VALG 2016: Nytt styre ble etter generalforsamlingen 2015 som følger: … Mer GENERALFORSAMLING NORSK WEIMARANER KLUBB

AKTIVITETSLISTE 2016

  Mars 15.03. – Generalforsamling. Se egen innkalling 31.03. – 03.04. – Camp Villmark, NWK har infostand og aktiviteter April 31.03. – 03.04. – Camp Villmark, NWK har infostand og aktiviteter Medio april – Familiehelg med apportkurs og diverse aktiviteter (ikke endelig fastsatt – følg med på klubbens hjemmeside norweim.org og på Facebook! ) 30.04. … Mer AKTIVITETSLISTE 2016