ØSTMARKAPRØVEN 2017

APPORTPRØVEN Det er påmeldt 23 UK hunder og 16 AK hunder. Alle har fått start. Klubbfugl: Due og måke. VIKTIG! Gi beskjed til prøveleder snarest om du trenger klubbfugl på e-post: eva@kennelhella.net   SKOGEN Det jobbes fortsatt med å få dommerkabalen til å gå opp. Informasjon om partier på skogen oppdateres forløpende. Får du start … More ØSTMARKAPRØVEN 2017