Dokumenter til ekstraordinær generalforsamling 2022

Fullstendig innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2022. Link til aktuelle dokumenter ligger nederst, ta kontakt om du har problemer med nedlasting – vi kan også maile det ut.

Ingen nye forslag til valg kom innen fristen, så forslaget blir som skrevet på første innkalling. Eneste tillegget er at klubbens revisor (valgt inn på generalforsamling 2021) trakk seg brått rett før revisjon av regnskapet. Styret fant i hast en ny for å ferdigstille regnskapet, men denne posten er da også på valg, og det jobbes iherdig med å finne en som er villig til å stille.

For ordens skyld er både referat fra forrige ordinære årsmøte, og fra ekstraordinær generalforsamling i september 2021 vedlagt.

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av:
 • ordstyrer
 • to referenter
 • tellekorps
 • underskrivere
 1. Referat fra forrige møte (se eget vedlegg)
 2. Årsberetning (se eget vedlegg)
 3. Regnskap
 4. Budsjett
 5. Innkomne forslag:

Forslag 1: Vedtektsendring

Under §1-1 tilføyes SRHP slik:

«Klubben representerer følgende kontinentale fuglehunder

Weimaraner korthåret

Weimaraner langhåret

Slovakisk vorstehhund strihåret»

Forslag 2: Vedtektsendring

Under §2-1 Medlemskap:

Tidligere tekst: «Innmelding skal skje skriftlig til styret» endres til «Innmelding skjer via Min side på www.nkk.no«

Forslag 3: Vedtektsendring

Under § 3-3 

Generalforsamlingens oppgaver punkt h) Velge tilføyes «som et minimum følgende styreverv:» før vervene ramses opp.

Forslag 4: Endre avlskrav på spordelen. I dag: «Premiering på blodspor eller godkjent ettersøkshund» ønskes endret til «1. premie på blodspor eller godkjent ettersøkshund».

Forslag 5: Styret ble i følge vedtektene valgt inn som valgkomite for to år i 2021, så er kun varamedlem på valg. Et medlem har allikevel et ønske om at vi skal velge inn følgende personer til valgkomite:

«Følgende klubbmedlemmer er villige til å stille som valgkomité inn mot neste årsmøte våren 2023, og foreslås herved valgt:

Leder valgkomité: Stian Adler Haugland
Medlem valgkomité: Karoline Skaar
Medlem valgkomité: Maria Elisa Amundsen
Varamedlem valgkomité: Frode Sandblåst»

6. Valg ifølge klubbens vedtekter.