Dokumenter til ekstraordinær generalforsamling 2022

Fullstendig innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2022. Link til aktuelle dokumenter ligger nederst, ta kontakt om du har problemer med nedlasting – vi kan også maile det ut. Ingen nye forslag til valg kom innen fristen, så forslaget blir som skrevet på første innkalling. Eneste tillegget er at klubbens revisor (valgt inn på generalforsamling 2021) trakkFortsett å lese «Dokumenter til ekstraordinær generalforsamling 2022»

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 28. september 2021  Møtet var annonsert på hjemmeside og klubbens facebook side og ble avholdt på Teams. Det møtte 14 stemmeberettigede medlemmer.  1. Godkjenning av innkalling og saksliste enstemmig godkjent  2. Gjennomgang av saksliste – kun valg. Ordstyrer: Lisa Asmervik Referent: Mari Galåen Tellekorps: Mari Galåen 2 underskrivere: Hege Bergersen ogFortsett å lese «Referat fra ekstraordinær generalforsamling»

Ekstraordinær generalforsamling

Norsk Weimaraner klubb (NWK) skal avholde ekstraordinær generalforsamling. Iht til vedtektene skal det gjennomføres valgt til følgende verv. ·         Valg av styreleder·         Valg av nestleder til styret·         Ny kasserer Agenda er vedlagt. Håper så mange som mulig deltar  😊 Møte blir gjennomført for medlemmer på Teams, 28. september klokken 19:30.Send ønske om påmelding på mailFortsett å lese «Ekstraordinær generalforsamling»

NWK fyller 40år!

Norsk Weimaraner klubb fyller 40 år og dette vil bli markert. En helg med prøver, utstilling, foredrag, kurs, festmiddag mm.Apportprøve, blodsporprøve og utstilling  ligger på www.nkk.no sine arrangementer. Kurs, foredrag og stand med Mattias Westerlund (Hundeskolan Vision)Arrangementet vil gjennomføres i Midt-Norge.Solemsvegen 89, 7520 Hegra, Trælstad Østre. Arrangementet er åpent for alle som har hund! FREDAG 6. AUGUSTFortsett å lese «NWK fyller 40år!»