Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 28. september 2021 

Møtet var annonsert på hjemmeside og klubbens facebook side og ble avholdt på Teams. Det møtte 14 stemmeberettigede medlemmer. 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste enstemmig godkjent 

2. Gjennomgang av saksliste – kun valg.

Ordstyrer: Lisa Asmervik

Referent: Mari Galåen

Tellekorps: Mari Galåen

2 underskrivere: Hege Bergersen og Mari Galåen

  • Godkjenning av fullmakter: Ingen innkomne fullmakter 

VALG

Leder, nestleder og kasserer har trukket seg midt i perioden sin, så var kun disse poster som var på valg.

Det nye styret for den kommende perioden er:

Leder: Gjermund Strømnes – Frem til neste årsmøte og valg.

Nestleder: Hilde Saugestad – Frem til neste årsmøte og valg.

Styremedlem: Mari Galåen

Styremedlem: Lisa Asmervik

Økonomiansvarlig: Hannah Boberg

Varamedlem: Hege Bergersen

Revisor Hilleborg Tøien