Ekstraordinær generalforsamling

Norsk Weimaraner klubb (NWK) skal avholde ekstraordinær generalforsamling.

Iht til vedtektene skal det gjennomføres valgt til følgende verv.

·         Valg av styreleder
·         Valg av nestleder til styret
·         Ny kasserer

Agenda er vedlagt.

Håper så mange som mulig deltar  😊

Møte blir gjennomført for medlemmer på Teams, 28. september klokken 19:30.
Send ønske om påmelding på mail til marigalaaen@hotmail.com.