Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 28. september 2021  Møtet var annonsert på hjemmeside og klubbens facebook side og ble avholdt på Teams. Det møtte 14 stemmeberettigede medlemmer.  1. Godkjenning av innkalling og saksliste enstemmig godkjent  2. Gjennomgang av saksliste – kun valg. Ordstyrer: Lisa Asmervik Referent: Mari Galåen Tellekorps: Mari Galåen 2 underskrivere: Hege Bergersen ogFortsett å lese «Referat fra ekstraordinær generalforsamling»