NWKs AVLSKRITERIER

NWKs AVLSKRITERIER REVIDERT UTGAVE FRA MAI 2017 Ved fastsettelse av avlskriteriene er det lagt vekt på rasens opprinnelse og bruksområder. Det er derfor blitt lagt til grunn prøvene som blir brukt for godkjenning av avlshund i rasens opprinnelsesland, Tyskland. Disse grenene blir langt på vei dekket gjennom de norske jakt- apportog viltsporprøvene. AVLSHUNDENE SKAL OPPFYLLEFortsett å lese «NWKs AVLSKRITERIER»