Presentasjon av styret

Styrets leder: Trude Wikstrøm