Årsmøte NWK 25.03.2021 kl.19.00

Årsmøte i Norsk Weimaraner Klubb avholdes torsdag 25. mars kl. 19.00.
Møtet avholdes digitalt på Teams. Send e-post til Trude Wikstrøm hvis du ønsker å delta, så får du tilsendt invitasjon med link til møtet. E-postadresse: trude.wikstrom@fremtind.no
NB! Alle er velkommen til å delta, men hvis du ønsker å stemme så må medlemskontingent for 2021 være betalt.
Fullstendig innkalling med saksliste vil bli offentliggjort på klubbens hjemmeside http://www.norweim.org senest 10. mars. Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til Årsmøtet. Forslag må sendes styret senest 4 uker før dato for årsmøtet, dvs innen 25. februar.
VEL MØTT!