40 års jubileum i 2021

Det vil bli arrangert ett 40 års jubileum for alle klubbens medlemmer i Pinsen 2021.

Her er det også en fin mulighet for deg som ikke er medlem men som har Weimaraner/SRHP til å bli kjent med andre som har samme interesse som deg.

Foreløpig ønsker vi å se hva våre medlemmer ønsker av aktiviteter.

Dette er ett spørreskjema som kan hjelpe oss i styret med å arrangere ett 40 års jubileum som alle med Weimaraner kan glede seg til.

Spørreskjema

Svarene fra spørreskjema vil bli gjennomgått 15.August, fint om de som vil delta fyller ut skjema før denne datoen.

Mer info vil komme snarlig. Hold av datoen!