ÅRSMØTE NORSK WEIMARANER KLUBB 2020

NWK avholder årsmøte torsdag 19.03.2020 kl. 19.00 i Norsk Kennel Klubs lokaler på Holmlia i Oslo.

Fullstendig innkalling vil bli offentliggjort på klubbens hjemmeside og Facebook senest to uker før årsmøtet. Fullstendig innkalling vil inneholde:

– Saksliste

– Årsberetning

– Regnskap med revisors beretning

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.

– Budsjett for neste år

– Forslag til kandidater til valgene.

 

NB! Forslag på kandidater til valg må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

NB! Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

 

VALG 2020

Nytt styre ble etter årsmøtet 2019 som følger:

 

Leder:              Gjermund Strømnes (valgt for 2 år i 2018, tar ikke gjenvalg)
Nestleder:       Per Kristian Enget (valgt for 2 år)
Styremedlem: Steffan Andersen (valgt for 2 år)
Styremedlem: Trude Wikstrøm (valgt for 1 år, tar ikke gjenvalg pga stiller til valg som leder )

Styremedlem (kasserer): Line Vangen (valgt for 1 år, sagt seg villig til gjenvalg)
Varamedlem:  Karoline Skår (valgt for 1 år, ikke forespurt per 17.01.20 vedr gjenvalg)

 

Følgende styreverv er på valg 2020:

 

Leder skal velges for 2 år: Trude Wikstrøm har sagt seg villing til å stille til valg

Ett styremedlem skal velges for 1 år: Line Vangen (kasserer) har sagt seg villig til gjenvalg

Ett styremedlem skal velges for 1 år:

Varamedlem skal velges for 1 år: