Årsmøte 7.Mars-2019

NWK har årsmøte 7.mars kl.19:00 i Nordåsveien 5, 1251 Oslo.

Se linker:

Saksliste_Årsmøte_NWK_2019

Årsberetning NWK 2018

VALG 2019

Referat fra Generalforsamling Norsk Weimaranerklubb

Lover for Norsk Weimaraner Klubb mars 2018

Innkomne forslag

Innkomne forslag 2019 forslag fra styret mht innlemming av kasserer i styret