Årsberetning

NORSK WEIMARANER KLUBBS STYRES ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 01.01.17 – 31.12.17 Styrets sammensetning Leder: Atle Wisting Nestleder: Gjermund Strømnes 1 Styremedlem: Steffan Andersen 2. Styremedlem: Trude Wikstrøm Vara (1 år): Jon Terje Hellgren Hansen Valgkomité: Ubesatt Revisor: Hilleborg Tøien Møter Styret har i løpet av 2017 gjennomført 4 møter, samt hatt kontakt via telefon og e-post.Fortsett å lese «Årsberetning»

Saksliste General forsamling

GENERALFORSAMLING 16.03.2018 NKKs møtelokaler, Nils Hansensvei 20, Bryn, Oslo kl. 19.00 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av: – ordstyrer – to referenter – tellekorps – underskrivere – godkjenne fullmakter 3. Referat fra forrige møte 4. Årsberetninger 5. Regnskap 6. Budsjett 7. Innkomne forslag 8. Valg i følge vedtekter FRIST FOR INNSENDINGFortsett å lese «Saksliste General forsamling»