BLODSPORPRØVE ORDINÆR/SAMLET

Norsk Weimaraner Klubb arrangerer blodspor prøve lørdag den 28. april

Prøven avholdes på Brevig i Enebakk.

Påmeldingsfrist/betalingsfrist er 16. april. Kun web påmelding!
Følg med terminlisten når vi åpner for påmelding.

Følg med terminlisten når vi åpner for påmelding.

Prøveleder:Gjermund Strømnes, Nabbetorpveien 113, 1636 Gamle Fredrikstad
T: 90091488

gjermund.stromnes@asko.no
Gjermund Strømnes, Nabbetorpveien 113, 1636 Gamle Fredrikstad
T: 90091488

gjermund.stromnes@asko.no

KLUBBMESTERSKAP FOR WEIMARANER

VELKOMMEN TIL BLODSPORPRØVE PÅ BREVIG!