Generalforsamling 16/3 kl.19:00

NORSK WEIMARANER KLUBB

  

Norsk Kennel Klubs møtelokaler, Nils Hansensvei 20, Bryn, Oslo

 

FREDAG 16.03.2018 kl. 19.00

 

SPESIELT OM STEMMERETT:

I følge vedtektene § 5 og § 10 har flg. medlemmer stemmerett: Alle over 18 år som har betalt kontingent for 2018.

 

FORSLAG:

Frist for innsending av forslag:  16.02.2018.

 

Fullstendige saksdokumenter legges ut på NWKs hjemmesider http://www.norweim.org senest 2 uker før årets generalforsamling. Det vil ikke bli sendt ut noe per ordinær post.

 

Evt. spørsmål kan rettes til styret ved Trude Wikstrøm, tlf. 977 14 863, trude.wikstrom@dnb.no

Postadresse: Ekebergveien 104, 1912 ENEBAKK.

 

VALG 2018

 

Nytt styre ble etter generalforsamlingen 2017 som følger:

Leder:             Atle Wisting (ett år igjen av toårsperiode)
Nestleder:       Gjermund Strømnes (valgt for 2 år)
Styremedlem: Steffan Andersen (valgt for 2 år)
Styremedlem: Trude Wikstrøm (valgt for 1 år)
Varamedlem:  Jon Terje Hellgren Hansen (valgt for 1 år)

 

Følgende verv er på valg 2018:

 

Leder skal velges for 2 år

Ett styremedlem skal velges for 1 år

Varamedlem skal velges for 1 år

 

Du kan foreslå deg selv eller evt. andresom har samtykket ved å ta kontakt med: trude.wikstrom@dnb.no, helst innen forslagsfristen 16. februar. Det er også mulig å komme med benkeforslag på generalforsamlingsdagen.

 

SAKSLISTE

 

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av:

– ordstyrer

– to referenter

– tellekorps

– underskrivere

– godkjenne fullmakter

 

  1. Referat fra forrige møte

 

  1. Årsberetninger

 

  1. Regnskap

 

  1. Budsjett

 

  1. Innkomne forslag

 

  1. Valg i følge vedtekter

 

FRIST FOR INNSENDING AV SAKER TIL

GENERALFORSAMLINGEN ER 16.02.2018

 

Det blir medlemsmøte med ”ordet fritt” etter avsluttet generalforsamling.

VEL MØTT!