Info om påmelding jaktprøver

Som kjent for de aller fleste er det nå gitt mulighet til å melde på jaktprøver via «Min side» på
www.nkk.no .  For å kunne gjøre dette må man ha registrert seg hos NKK med sin epostadresse og sitt medlemsnummer hos NKK.

Det er ikke alle prøvedeltakere som er medlem av en rase- eller distriktsklubb, og disse deltakere
vil måtte betale dobbelt startkontingent. Det er eier av hunden som må være medlem av en rase-, distriktsklubb eller NJFF.

 

Prøvedeltakere som er medlem av NJFF, kan melde på og få samme startkontingent som medlemmer av rase- og distriktsklubber
under forutsetning av at de har opprettet sin egen profil hos NKK, ved å logge inn på «Min side» og så legge inn sin epostadresse og sitt medlemsnummer hos NJFF.

 

Arrangørklubber bør være oppmerksomme på – når man manuelt registrerer en deltaker og får opp med rødt «Medlem: Ikke gyldig»,
betyr dette at vedkommende ikke er medlem av noen rase- eller distriktsklubb og skal da betale dobbelt avgift.

Imidlertid kan prøvedeltakerne altså være medlem av NJFF!  Man må i slike tilfeller ta kontakt med vedkommende og informere om dette.  Er et annet medlem i familien hovedmedlem i en rase- eller distriktsklubb, kan man melde seg inn som
familiemedlem, eller man kan melde seg inn som hovedmedlem eller medlem uten «Fuglehunden».

 

Mvh

Ellen B. Dobloug

Sekretær

FKF