Valg 2017

Nytt styre ble etter generalforsamlingen 2016 som følger:

Leder:             Atle Wisting (valgt for 2 år) 
Nestleder:       Gjermund Strømnes (ikke på valg, ett år igjen av toårsperiode) 

Styremedlem: Steffan Andersen (ikke på valg, ett år igjen av toårsperiode)

Styremedlem: Trude Wikstrøm (valgt for 1 år ) 

Varamedlem:  Jon Terje Hellgren Hansen (valgt for 1 år)

Følgende verv er på valg 2017:
Nestleder skal velges for 2 år   
Ett styremedlem skal velges for 1 år

Ett styremedlem skal velges for 2 år

Varamedlem skal velges for 1 år

Revisor:   Økonomifirmaet PlussOss AS v/ Hans Gunnar Thorsen ble valgt for ett år i 2016    ( Ny velges for 1 år )