GENERALFORSAMLING 15.03.2017

NKKs møtelokaler, Nils Hansensvei 20, Bryn, Oslo
                               kl. 19.00
SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av:
– ordstyrer

– to referenter

– tellekorps

– underskrivere

– godkjenne fullmakter

3. Referat fra forrige møte
4. Årsberetninger
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Innkomne forslag
8. Valg i følge vedtekter
FRIST FOR INNSENDING AV SAKER TIL
GENERALFORSAMLINGEN VAR 16.02.2017

Det blir medlemsmøte med ”ordet fritt” etter avsluttet generalforsamling.
VEL MØTT!