Årsberetning

NORSK WEIMARANER KLUBBS STYRES ÅRSBERETNING

FOR PERIODEN 01.01.16 – 31.12.16
Styrets sammensetning 

Leder:           Atle Wisting 

Nestleder: Gjermund Strømnes

1 Styremedlem: Trude Wikstrøm

2. Styremedlem: Steffan Andersen

Vara (1 år): Jon Terje Hellgren Hansen

Valgkomité: Ubesatt

Revisor: Revisjonsselskapet Pluss Oss ved Hans Gunnar Thorsen
Møter
Styret har i løpet av 2016 gjennomført 4 møter, samt hatt kontakt via telefon og mail.

I tillegg har klubben deltatt i møter i Raseutvalget (RU) og i møter knyttet til Fuglehundklubbenes Forbund (FKF).
Medlemmer:

NWK hadde 87 medlemmer i 2016.
Verv oppnevnt av styret
Jaktutvalg: Eva Pedersen (leder)

Per Kristian Enget

Tor Johansen
 Avlsråd: Maria Huseby (leder)

                      Trude Wikstrøm, Mikaela I Jensen, Trine Strømnes
Utstillingskomité: Line Vangen og Mona Myhr

Valpeformidler: Mikaela Jensen
Medlemskontakt: Mikaela I Jensen
Sponsoransvarlig:     Janne Gregersen
Webmaster: Steffan Andersen og Jon Terje Hellgren Hansen
Materialforvalter: Ubesatt

Red. Fuglehunden: Janett Olijnyk
Aktiviteter
Mars

15. Generalforsamling

Årets generalforsamling ble avholdt i NKK sine møtelokaler på Bryn.

Atle Wisting ble valgt til ny leder.
31.3 – 03. 04. Camp Villmark
Camp Villmark har blitt et fast arrangement som klubben er med på og den blir arrangert på Norges Varemesse i Lillestrøm. Dette er et arrangement som går over fire dager fra torsdag til søndag. Frivillige får gratis inngang og en fin sjanse til å vise fram weimaraneren sin og prate med likesinnede. Også i år hadde klubben ansvaret for den uhøytidelig apportkonkurransen som avholdes der.
April

30. Fellesutstillingen

Rasespesial for weimaraner

Dommer Marina Bengtsson, Sverige

Weimaraner korthåret 

Hella’s Roy Exc 1VTK CK 1 BHK BIR, eier: Eva og Kent Pedersen

Greyberry’s Trolltinden Exc 1 BKk, eier: Line Vangen 

Classic Dream’s Goblin Girl Exc 1CHKK CK 1BTK BIM, eier: Trine og Gjermund Strømnes 

Ignaheim’s Betty Boop Exc 1AKK CK 2BTK, eier: Eva og Kent Pedersen 

Hella’s Ærre Mulig Exc 1UKK, eier: Mona Gran Myhr 

Classic Dream’s Mini Frapina BIR-valp,  eier: Kirsti Ericsson 
Weimaraner langhåret 

Gammelvollias Max Manus Exc 1JKK/ Mona Dolmseth
Juni
11. – 12. avholdt klubben sin årlige apportprøve på Brevig i Enebakk.Dette var også klubbmesterskap for weimaraner.

Dommere var Randi Sculze, Gunnar Gundersen, Morten Andersen og Bente Holm. 

Det var totalt 36 hunder til start på disse to dagene(29 AK / 7 UK). Av de påmeldte var 7 weimaranere

(6 korthåret og 1 langhåret). 
I UK var det 4 premierte av 7 startende. I AK var det 18 premier av 29 startende. 
Det ble også arrangert klubbmesterskap i apport. Klubbmestere i AK ble langhåret weimaraner Grey Shaheen Saker Af Quasi ”Falco” eier og fører Per Kristian Enget. Det ble ingen klubbmester i UK.
August
Den 22. august gikk Østmarkaprøven apport og skog av stabelen. På denne prøven var det klubbmesterskap skog for weimaraner.

Prøven ble avholdt på kveldstid og ble arrangert som apport- og skogsfuglprøve. Det at prøven har kort vei fra Oslo og at den avholdes på kveldstid gjør at dette arrangementet er veldig populært. Dette er en prøve med jevnt god påmelding. 

Det startet 14 hunder på skogen og det ble 3 premiere.

Prøvens beste hund ble strihåret vorstehhund Ullekalvs Si-Fröken, eier og fører Lone Gudim.
Skogsfuglprøven

Dommere var Petter Skaug, Anders Simensrud, Gunnar Gundersen og Geir Haugen.

Det var 4 weimaranere (3 korthårete og 1 langhåret) til start. Det ble ingen premier på klubbens raser.
Apportprøven
Dommere var Morten Andersen, Bente Holm, Eva Kulstadvik og Thomas Svensen.

I UK startet det 14 hunder og i AK startet det 16 hunder.

Det var kun en weimaraner som tok premie og det var KW Himingfjellets Tyri med eier/fører
Kari Kjørholt

Tyri tok en flott 2. UK.
Oktober:
15. og 16. Lavlandstrening- og prøve i Vestfold. 

Trening

Det var 7 hunder påmeldt. Hundene ble sluppet to og to, slik det blir gjort på en lavlandsprøve. 

Instruksjon ble gitt til de som ønsket det.
Lavlandsprøven:
På lavlandsprøven var det påmeldt 4 UK hunder og 8 AK hunder.

Dommer var Ann- Christin Skrucha. 

5 hunder gikk til premie.

KW Mimmtrix Pia Af Gracilis/ eier Kari Kjørholt og Egil Salhammer.

Fører Egil Salthammer 1. AK og klubbmester lavland med 4 fuglearbeid. 

LW Grey Shaheen Saker Af Quasi»Falco»/eier og fører Per Kristian Enget. 1. AK

KW Hella`s Roy/eiere Eva og Kent Pedersen. Fører Eva Pedersen. 2. AK

KW Greyberry’s Trolltinden «Troll»/eier og fører Line Vangen 3. AK

KW Classic Dream’s Goblin Girl /eiere Trine og Gjermund Strømnes. Fører Gjermund Strømnes 3. AK
Skogsfuglkurs på Kongsberg
Målet var et lavterskeltilbud med jakt og jakttrening på skog, men på grunn av for få påmeldte ble dette avlyst.
Aktivitet på prøve
Antall weimaranere som starter på prøve ligger omtrent på samme nivå som i fjor.

JU vil fortsette arbeidet med å tilrettelegge for trening, prøver og aktiviteter som bidrar til at flere starter og oppnår premie på prøver.
Fuglehunden 
Fuglehunden har kommet ut med seks utgivelser. 

Redaktør for NWKs sider i bladet var også 2016 Janett Olijnyk.
Økonomi
Ikke klart når beretningen ble skrevet.
Medlemstall per 31.12.16
Per 31.12.16 hadde klubben 97 medlemmer. 

Utstillingskomiteen
Utstillingskomiteen har i denne perioden bestått av Line Vangen og Mona G. Myhr.
Norsk Vinner 2016
Dommer: Petter Steen, Norge
Weimaraner korthåret

BIR Rylie Dusty Summer Road 

BIM Mimmtrix Agnieszka AF Susan 
Weimaraner langhåret 

BIR Lockfågelens Dogde Victory 

BIM Weimstars Famous Cat Af Isolde 
Slovakisk Vorsteh Strihåret

BIR Classic Dream’s Bald Eagle

BIM Classic Dream’s Sweet Girl Of Oona
Årets hunder

Årets jakthund AK

KW Mimmtrix Pia Af Gracilis. Eier Kari Kjørholt / Egil Salthammer.

1. AK lavland

2. AK skog
Årets jakthund UK

KW Classic Dream’s Mini Anortositts eier/fører Arne Havsø

2. UK lavland

3. UK lavland
Årets apporthund AK
Greyberry’s Trolltinden «Troll» Eier og fører Line Vangen.

3x 1. AK
Årets apporthund UK
KW Himingfjellets Tyri med eiere Kari Kjørholt og Egil Salthammer/fører: Kari Kjørholt

1 x 2. UK
Årets viltsporhund
Hella`s Ærre Mulig «Juba» Eier/fører Mona G. Myhr

1 x 1.premie- dommer Tor Ottesen

1 x 1. premie- dommer Jan Erik HUagen
Klubbmestere Apport
AK: LW Grey Shaheen Saker Af Quasi»Falco»/eier og fører Per Kristian Enget. 

UK: Ikke utdelt

Årets Showdog
Mimmtrix Virginia Af Susan/eier Maria Huseby

Hella`s Jaktskjold  
KW Classic Dream’s Mini Anortositts /eier og fører Arne Havsø.

KW Classic Dream’s Mini Frapina /eier og fører Finn-Willy Eriksson.
Premieringer i Sverige
LW Grey Shaheen Saker Af Quasi»Falco»/eier og fører Per Kristian Enget. 

1. AK og 2. AK lavland

KW Classic Dream’s Mini Anortositts /eier og fører Arne Havsø
Viltspor 
Godkjent anleggsprov

3 x 1. premie blodsporprøve og Svensk viltsporchampion.

Lavlandsprøve:
2. UK lavland

3. UK lavland

KW Classic Dream’s Mini Frapina /eier og fører Finn-Willy Eriksson.
Viltspor 

Godkjent anleggsprov

3 x 1. premie blodsporprøve og Svensk viltsporchampion.

Lavlandsprøve
3. UK lavland
Klubben vil benytte anledningen til å takke alle våre medlemmer som har bidratt på våre arrangementer i 2016.
Takk også til vår sponsor Royal Canin for flotte premier!

Og gratulerer til alle som har oppnådd gode resultater i 2016!