Årsberetning

NORSK WEIMARANER KLUBBS STYRES ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 01.01.16 – 31.12.16 Styrets sammensetning  Leder:           Atle Wisting  Nestleder: Gjermund Strømnes 1 Styremedlem: Trude Wikstrøm 2. Styremedlem: Steffan Andersen Vara (1 år): Jon Terje Hellgren Hansen Valgkomité: Ubesatt Revisor: Revisjonsselskapet Pluss Oss ved Hans Gunnar Thorsen Møter Styret har i løpet av 2016Fortsett å lese «Årsberetning»

Valg 2017

Nytt styre ble etter generalforsamlingen 2016 som følger: Leder:             Atle Wisting (valgt for 2 år)  Nestleder:       Gjermund Strømnes (ikke på valg, ett år igjen av toårsperiode)  Styremedlem: Steffan Andersen (ikke på valg, ett år igjen av toårsperiode) Styremedlem: Trude Wikstrøm (valgt for 1 år )  Varamedlem:Fortsett å lese «Valg 2017»